Bảng giá tên miền
Tên miền
Đăng ký mới
Transfer về SHost
Gia hạn
.vn
Đăng ký mới 770,000đ
1 Năm
Transfer về SHost 460,000đ
1 Năm
Gia hạn 460,000đ
1 Năm
.com.vn
Đăng ký mới 670,000đ
1 Năm
Transfer về SHost N/A
Gia hạn 360,000đ
1 Năm
.net.vn
Đăng ký mới 670,000đ
1 Năm
Transfer về SHost N/A
Gia hạn 360,000đ
1 Năm
.biz.vn
Đăng ký mới 670,000đ
1 Năm
Transfer về SHost N/A
Gia hạn 360,000đ
1 Năm
.org.vn
Đăng ký mới 490,000đ
1 Năm
Transfer về SHost N/A
Gia hạn 260,000đ
1 Năm
.gov.vn
Đăng ký mới 490,000đ
1 Năm
Transfer về SHost N/A
Gia hạn 260,000đ
1 Năm
.edu.vn
Đăng ký mới 490,000đ
1 Năm
Transfer về SHost N/A
Gia hạn 260,000đ
1 Năm
.info.vn
Đăng ký mới 490,000đ
1 Năm
Transfer về SHost N/A
Gia hạn 260,000đ
1 Năm
.name.vn
Đăng ký mới 82,000đ
1 Năm
Transfer về SHost N/A
Gia hạn 52,000đ
1 Năm
.com
Đăng ký mới 279,400đ
1 Năm
Transfer về SHost 317,900đ
1 Năm
Gia hạn 328,900đ
1 Năm
.net
Đăng ký mới 320,100đ
1 Năm
Transfer về SHost 350,900đ
1 Năm
Gia hạn 351,000đ
1 Năm
.org
Đăng ký mới 372,900đ
1 Năm
Transfer về SHost 328,000đ
1 Năm
Gia hạn 372,900đ
1 Năm
.info
Đăng ký mới 490,600đ
1 Năm
Transfer về SHost 431,200đ
1 Năm
Gia hạn 490,600đ
1 Năm
.online
Đăng ký mới 64,000đ
1 Năm
Transfer về SHost 723,000đ
1 Năm
Gia hạn 809,000đ
1 Năm
.biz
Đăng ký mới 407,000đ
1 Năm
Transfer về SHost 382,000đ
1 Năm
Gia hạn 407,000đ
1 Năm
.store
Đăng ký mới 64,000đ
1 Năm
Transfer về SHost 1,368,000đ
1 Năm
Gia hạn 1,293,000đ
1 Năm
.site
Đăng ký mới 64,000đ
1 Năm
Transfer về SHost 580,000đ
1 Năm
Gia hạn 647,000đ
1 Năm
.asia
Đăng ký mới 64,900đ
1 Năm
Transfer về SHost 352,000đ
1 Năm
Gia hạn 352,000đ
1 Năm
.com.au
Đăng ký mới 1,122,000đ
2 Năm
Transfer về SHost N/A
Gia hạn N/A

Đăng ký WordPress Hosting

Chọn gói WordPress Hosting phù hợp với nhu cầu của Quý khách

Chúng tôi có sẵn các gói Hosting phù hợp với kinh phí của Quý khách

Khám phá ngay
0
tên miền đã chọn