Cloud S1

228,000đ/tháng

 • 1 vCore CPU
 • 1 GB RAM
 • 30 GB lưu trữ SSD

 • Băng thông không giới hạn


Cloud S2

528,000đ/tháng

 • 2 vCore CPU
 • 2 GB RAM
 • 45 GB lưu trữ SSD
 • Băng thông không giới hạn

Cloud S3

728,000đ/tháng

 • 4 vCore CPU
 • 4 GB RAM
 • 64 GB lưu trữ SSD
 • Băng thông không giới hạn

Cloud S4

1,228,000đ/tháng

 • 4 vCore CPU
 • 8 GB RAM
 • 160 GB lưu trữ SSD
 • Băng thông không giới hạn

Cloud S5

2,280,000đ/tháng

 • 6 vCore CPU
 • 12 GB RAM
 • 320 GB lưu trữ SSD
 • Băng thông không giới hạn

Cloud S6

3,280,000đ/tháng

 • 8 vCore CPU
 • 16 GB RAM
 • 480 GB lưu trữ SSD
 • Băng thông không giới hạn

Đặc biệt kèm trong gói Dịch vụ

 • Sử dụng 100% ổ cứng SSD NVMe
 • 100 Mbps trong nước
 • 3 Mbps quốc tế
 • Cam kết Uptime 99,99%
 • Chống tấn công DDoS
 • Đội ngũ hỗ trợ 24/7