Cloud S1

475,200đ/tháng

 • 2 vCore CPU
 • 2 GB RAM
 • 60 GB lưu trữ SSD

 • Băng thông không giới hạn


Cloud S2

655,200đ/tháng

 • 2 vCore CPU
 • 4 GB RAM
 • 70 GB lưu trữ SSD
 • Băng thông không giới hạn

Cloud S3

1,080,000đ/tháng

 • 4 vCore CPU
 • 6 GB RAM
 • 80 GB lưu trữ SSD
 • Băng thông không giới hạn

Cloud S4

1,528,200đ/tháng

 • 4 vCore CPU
 • 8 GB RAM
 • 90 GB lưu trữ SSD
 • Băng thông không giới hạn

Cloud S5

1,782,000đ/tháng

 • 6 vCore CPU
 • 12 GB RAM
 • 100 GB lưu trữ SSD
 • Băng thông không giới hạn

Cloud S6

2,601,000đ/tháng

 • 8 vCore CPU
 • 16 GB RAM
 • 120 GB lưu trữ SSD
 • Băng thông không giới hạn

Đặc biệt kèm trong gói Dịch vụ

 • Sử dụng 100% ổ cứng SSD NVMe
 • 100 Mbps trong nước
 • 3 Mbps quốc tế
 • Cam kết Uptime 99,99%
 • Chống tấn công DDoS
 • Đội ngũ hỗ trợ 24/7