Tiết Kiệm

58,000đ/tháng
  • 1 Website
  • 2GB Lưu trữ SSD
  • 50GB băng thông
  • (*) Mẫu Website Cao Cấp
Ưu đãi tặng thêm thời gian sử dụng
 • 1 Năm: + 3 tháng
 • 2 Năm: + 8 tháng
 • 3 Năm: + 15 tháng
Lưu ý: Thời gian sử dụng tặng thêm sẽ được cộng dồn khi dịch vụ Hosting kích hoạt thành công.

Bắt Đầu

98,000đ/tháng
  • 1 Website
  • 5GB Lưu trữ SSD
  • Không giới hạn băng thông
  • Mẫu Website Cao Cấp
Ưu đãi tặng thêm thời gian sử dụng
 • 1 Năm: + 3 tháng
 • 2 Năm: + 8 tháng
 • 3 Năm: + 15 tháng
Lưu ý: Thời gian sử dụng tặng thêm sẽ được cộng dồn khi dịch vụ Hosting kích hoạt thành công.

Nâng Cao

290,000đ/tháng
  • 3 Website
  • 20GB Lưu trữ SSD
  • Không giới hạn băng thông
  • Mẫu Website Cao Cấp
Ưu đãi tặng thêm thời gian sử dụng
 • 1 Năm: + 3 tháng
 • 2 Năm: + 8 tháng
 • 3 Năm: + 15 tháng
Lưu ý: Thời gian sử dụng tặng thêm sẽ được cộng dồn khi dịch vụ Hosting kích hoạt thành công.

Cao Cấp

400,000đ/tháng
  • 3 Website
  • 30GB Lưu trữ SSD
  • Không giới hạn băng thông
  • Mẫu Website Cao Cấp
Ưu đãi tặng thêm thời gian sử dụng
 • 1 Năm: + 3 tháng
 • 2 Năm: + 8 tháng
 • 3 Năm: + 15 tháng
Lưu ý: Thời gian sử dụng tặng thêm sẽ được cộng dồn khi dịch vụ Hosting kích hoạt thành công.

Doanh Nghiệp

490,000đ/tháng
  • 5 Website
  • 50GB Lưu trữ SSD
  • Không giới hạn băng thông
  • Mẫu Website Cao Cấp
Ưu đãi tặng thêm thời gian sử dụng
 • 1 Năm: + 3 tháng
 • 2 Năm: + 8 tháng
 • 3 Năm: + 15 tháng
Lưu ý: Thời gian sử dụng tặng thêm sẽ được cộng dồn khi dịch vụ Hosting kích hoạt thành công.

Đặc biệt kèm trong gói Dịch vụ

 • Sử dụng 100% ổ cứng SSD NVMe
 • Tăng tốc WordPress với Plugin bản quyền
 • Bảo mật WordPress với Imunify360
 • 100+ mẫu website Cao cấp
 • Sao lưu dữ liệu tự động
 • Hỗ trợ nâng cấp phiên bản WordPress mới nhất
 • Cam kết hoàn tiền trong 30 ngày
 • Cam kết Uptime 99,99%
 • Đội ngũ hỗ trợ WordPress 24/7