Tiết kiệm

58,000đ
Tháng

 • 1 Website
 • 2GB Lưu trữ SSD
 • 50GB băng thông
 • (*) Mẫu Website Cao Cấp

Bắt Đầu

98,000đ
Tháng

 • 1 Website
 • 5GB Lưu trữ SSD
 • Không giới hạn băng thông
 • Mẫu Website Cao Cấp

Nâng Cao

290,000đ
Tháng

 • 3 Website
 • 20GB Lưu trữ SSD
 • Không giới hạn băng thông
 • Mẫu Website Cao Cấp

Cao Cấp

400,000đ
Tháng

 • 3 Website
 • 30GB Lưu trữ SSD
 • Không giới hạn băng thông
 • Mẫu Website Cao Cấp

Doanh Nghiệp

490,000đ
Tháng

 • 5 Website
 • 50GB Lưu trữ SSD
 • Không giới hạn băng thông
 • Mẫu Website Cao Cấp